fysiotherapie profit dry needling

Dry Needling

Triggerpoint behandeling

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandeltechniek die toegepast wordt door een hiervoor gespecialiseerde fysiotherapeut. De methode is afkomstig uit Canada en wordt sinds een aantal jaren ook door Nederlandse fysiotherapeuten toegepast.
Door middel van een ‘droge’ (dry) gesteriliseerde acupunctuurnaald worden triggerpoints aangeprikt, met als doel; het ontspannen van de spier. De naalden die hiervoor worden gebruikt zijn maximaal 0,3 millimeter dik en variëren qua lengte.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier. Zo’n knoop zorgt vaak voor lokale pijn. Men kan de pijn ook ervaren op andere plekken in het lichaam (referred pain). Zeer vaak komt referred pain voor bij actieve triggerpoints. Omdat deze pijn in andere lichaamsdelen gevoeld wordt zijn dit soort klachten soms moeilijk te diagnosticeren.
Met dry needling wordt specifiek gezocht naar actieve triggerpoints, die uw klachten veroorzaken. Vanwege het feit dat de triggerpoints niet vanzelf verdwijnen, zullen de klachten verergeren. En is het van belang tijdig te behandelen. Door middel van dry needling kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • Pijn/stijfheid in de spier met of zonder uitstraling
  • Bewegingsbeperkingen
  • Krachtsvermindering
  • Tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, wazig zien
  • Pijn ontwijkend gedrag doordat u anders gaat lopen

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

  • Acuut moment – bijv. Sportletsel
  • Chronisch – bijv. verkeerde werkhouding
  • Langdurige afwezigheid van bewegingen – bijv. gips, brace
  • Psychologische factoren, zoals stress
  • Langdurige statische houdingen

Wat doet de fysiotherapeut eerst?

De fysiotherapeut analyseert eerst uw klachten. Vervolgens wordt er gezocht naar triggerpoints in daarvoor aangewezen zones. De fysiotherapeut bepaald vervolgens of uw klacht geschikt is om door middel van dry needling te behandelen.

Waar richt de behandeling zich op?

De fysiotherapeut zal door middel van een droge naald alle gevonden actieve triggerpoints uitschakelen. Dit doet hij door middel van het aanprikken van deze knoopjes. Tijdens dry needling zijn we op zoek naar een ‘local twitch respons’, dit is een aanspanning gevolgd door een ontspanning van een spier. Mensen ervaren dit vaak als een kramp gevoel met soms (herkenbare) uitstraling. Daarna zal de spier zich meer gaan ontspannen. Na de behandeling is er vaak meteen positief resultaat. De aangeprikte spieren zullen ook stijf en vermoeid aanvoelen. Dit houdt meestal 1 tot 2 dagen aan.